Antalya Diksiyon Merkezi
Dilin seslerini doğru telaffuz edebilmek, kelimeleri doğru seçerek yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır. Türkçe, ünlü ve ünsüz uyumları olan bir dildir. Bu bakımdan Türkçe kelimelerin telaffuzu son derece estetiktir. Bu eğitimle hızlı konuşan katılımcıların konuşmalarının yavaşlatılması, konuşma sırasında heyecanlanların çeşitli ses-nefes egzersizleri ile heyecanının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Böylelikle Türkçe’yi daha vurgulu, uygun tonda ve anlaşılır konuşabilmeleri sağlanmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, beden dili de iletişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Kişi göz kontağı kuramıyor; açık ve samimi bir beden dili ile seslenemiyorsa, içeriği güzel bir konuşma olmasına rağmen, çoğu zaman sözlerle beden dilinin uyuşmadığı durumlarda inandırıcılığını yitirmiş bir konuşma yapmış olur.Ses ve Diksiyon Konuşma sanatını beceren kişilerin
Diksiyon Eğitimi Antalya
Diksiyon Eğitimi Antalya;Diksiyonda dikkat edilmesi gerek hususlar; dinleyiciyi inandırmak, heyecanlandırmak, bıktırmamak, sıkmamak, usandırmamak, açık ve gerçek konuşmaktır. Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve kullanılması. Fonetik sesleri veya fonemleri inceler; diksiyon ise konuşma sanatı ve tekniği olarak fonetiği tamamlar.Bir şiiri, bir nutku, bir piyesteki rolü söylemek, okuma tarzını belirten “diksiyon” denilen sanat, konuşma organlarının, yatkın veya çalışmayla işlek hale gelmiş olmasını gerektirir.Diksiyonu, günlük hayatta da sık kullanmamız gerekirken özen göstermeyiz ve çoğunlukla radyo, tv, tiyatro alanlarında ya da edebiyat alanının şiir, metin okumalarında kullanılır. Bu nedenle edebiyat ve tiyatro sayesinde diksiyon alanı ve özellikleri genişlemiştir.Söz söylemenin doğallığı çerçe
Antalya Diksiyon Dersi
Antalya Diksiyon Dersi;Duygu ve düşüncelerimizi anlatırken, cümleleri doğru, anlatmak istediğimiz duyguya en uygun biçimde(üslup) seslendirmek demektir.Diksiyonu bozuk olan kişiler toplum içinde istedikleri başarı ve mutluluğu yakalayamazlar.  Sizler ve bizler doğru diksiyon eğitimini aldığımız zaman sıkıntılarımızdan kurtulabilir, toplum içinde saygınlık kazanan insanlar olabiliriz.Konuşmamıza başlarken heyecanlanıyor, ses tonumuzu dengeleyemiyor, kendimizi doğru ifade edemiyor, anlatmak istediklerimizi kopuk şeklinde aktarıp daha sonra kendimize kızıyorsak ve bu durumun hayat boyu bizimle olacağını düşünüyorsak yanılıyoruz. Çünkü bütün bu olumsuzlukların üstesinden doğru diksiyon eğitimi alarak gelebiliriz.Antalya Diksiyon Kursunda ;önce konuşma dili ile yazı dilinin özellikleri,Tür
Antalya Diksiyon Dersleri
Antalya Diksiyon Dersleri;Bir insanın söyleyecek sözünün olmamasının çeşitli nedenleri olabilir ki bu, çok kapsamlı bir sorundur. En temelde bu durum kişinin iyi bir okuyucu olmamasından kaynaklanır. İnsanlar bilgilerinin % 80’ini okuma yoluyla elde ederler. Hiç okumayan insanların bilgileri çok sınırlıdır. Ayrıca bu kişiler bilgilerini birbirleriyle ilişkilendirerek yeni anlamlar ve bakış açıları da üretemezler. Ancak insanlar okuma dışında kişisel tecrübelere sahip olabilirler. Bu tecrübeler üzerinde düşünmüş olabilirler. Bu durumda bilgileri var demektir. Söyleyecek sözü olmayan insan çok az konuyla ilgilenen hatta kendisinin dışında hiç bir şeyle ilgilenmeyen insandır. Çünkü söylenen söz ancak başkalarını ilgilendirdiğinde başkalarına anlatılabilir. Başkalarıyla ilgilenmeyen ve genel sorunlar üzerinde düşünmeyen insanların beyin aktiviteleri zayıftır. Dolaysıyla böyle insanlarda
Antalya Diksiyon Kursu
Antalya Diksiyon Kursu;En kısa tabiriyle, seslerin, sözlerin, ses ve söze yardımcı olan öğelerin yerli yerinde, olması gerektiği gibi, kullanılması sanatı diksiyon olarak adlandırılır.Daha geniş bir tanım yapmak gerekirse, güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru tercih edilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı farklı bir takım unsurlarla (sesin uyumu, Vurgu, ton, tonlama, durak, üslûp, jest ve mimikler, tavır vb.) uyumlu bir halde kullanabilme sanatına diksiyon adı verilir. Diksiyon, anlamlı ve alımlı bir şekilde ve etkili söz söyleme sanatıdır.İyi bir okuyucu olabilmek için de diksiyon çalışmak gerekir. Yüksek sesle kitap okumak, aile toplantıları içerisinde faydalı, hoş saatler geçirmek için güzel bir yol da iyi bir diksiyona sahip olmaktır. Bu şekilde romancılar, hikayeciler, tiyatro yazarları ve ozanlar ev ortamınız içerisinde